01 สิงหาคม 2563 16:28

รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ประชุมหารือแนวทางชักจูงนักธุรกิจไทยลงทุนใน Rubber City

image

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อชักจูงนักธุรกิจไทยผู้สนใจลงทุนใน Rubber City โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ และกลุ่มบริษัทนักลงทุนไทย เข้าร่วม ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

โดยประเด็นในการหารือ มุ่งเน้นเกี่ยวกับการต่อยอดอุตสาหกรรมที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ อีกทั้งแสดงถึงความพร้อมของ Rubber City ที่สามารถรองรับการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และผลักดันให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน โดยมีภาครัฐและสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักลงทุนอีกด้วย

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11783 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น