.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
วันพุธ,มกราคม 29, 2563 16:13 New!
เข้าร่วมตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัดสกลนคร
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
วันพุธ,มกราคม 29, 2563 15:56 New!
กำชับให้ระมัดระวังการประกอบกิจการโรงงานเพื่อมิให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
วันพุธ,มกราคม 29, 2563 15:38 New!
เข้าร่วมตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
วันพุธ,มกราคม 29, 2563 15:38 New!
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
วันพุธ,มกราคม 29, 2563 15:19 New!