.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการ ประกอบรถยนต์ และผลิตชิ้นส่วนโลหะรถยนต์
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพฤหัสบดี,มกราคม 23, 2563 10:29 New!
เข้าร่วมการตรวจสอบตามแผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองของสถานประกอบการในพื้นที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (รอบที่2)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพฤหัสบดี,มกราคม 23, 2563 10:28 New!
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วันพฤหัสบดี,มกราคม 23, 2563 10:12 New!
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนที่ใช้ ให้บริการร่วมกัน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันพฤหัสบดี,มกราคม 23, 2563 9:29 New!
การรับเรื่องร้องเรียนและผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันพฤหัสบดี,มกราคม 23, 2563 9:20 New!
โครงการอุตสาหกรรม CSR ประชารัฐ ครั้งที่ 46-04/2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันพุธ,มกราคม 22, 2563 16:29 New!