.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
วันจันทร์,มกราคม 27, 2563 11:42 New!
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร จัดประชุมข้อราชการประจำเดือน ครั้งที่ 1/2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
วันจันทร์,มกราคม 27, 2563 11:39 New!
ร่วมเป็นกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
วันจันทร์,มกราคม 27, 2563 11:06 New!
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
วันจันทร์,มกราคม 27, 2563 11:05 New!
ร่วมเป็นกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี พ.ศ.2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
วันจันทร์,มกราคม 27, 2563 10:48 New!
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง (เกาะสุกร)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
วันจันทร์,มกราคม 27, 2563 10:36 New!