.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
วันอังคาร,กรกฏาคม 07, 2563 17:27 New!
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอาทิตย์,กรกฏาคม 05, 2563 22:01 New!
เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและพิธีสืบสานประเพณีวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอาทิตย์,กรกฏาคม 05, 2563 21:55 New!
ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 17:16 New!