.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าสูงวัย "ออมสินชวนรุ่นพี่ทำความดีวันลอยกระทง”
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
วันพุธ,พฤศจิกายน 13, 2562 15:20 New!
โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันพุธ,พฤศจิกายน 13, 2562 15:19 New!
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาการน้ำเสียคลอง วัดประดู่ ตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วันพุธ,พฤศจิกายน 13, 2562 14:55 New!
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วันพุธ,พฤศจิกายน 13, 2562 14:53 New!
13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 23 จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2562
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
วันพุธ,พฤศจิกายน 13, 2562 14:18 New!
พ.ร.บ. โรงงานฉบับแก้ไขใหม่ "เปลี่ยนอะไรบ้าง"
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วันพุธ,พฤศจิกายน 13, 2562 14:13 New!