.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
วันศุกร์,มกราคม 24, 2563 8:55 New!
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี" ประจำเดือนมกราคม 2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันพฤหัสบดี,มกราคม 23, 2563 16:31 New!
ร่วมกิจกรรมสัมมนาประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
วันพฤหัสบดี,มกราคม 23, 2563 16:22 New!
ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันพฤหัสบดี,มกราคม 23, 2563 16:17 New!
ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
วันพฤหัสบดี,มกราคม 23, 2563 16:17 New!
ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
วันพฤหัสบดี,มกราคม 23, 2563 16:09 New!