.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

พิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 16:54 New!
ตัวแทนเครือข่ายโรงงานภาคอุตสาหกรรม ส่งมอบน้ำหมักชีวภาพ ปรับสภาพน้ำในคลองสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 16:50 New!
การลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงของน้ำเสียในคลองสทิงหม้อ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 16:43 New!
การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 16:05 New!
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ยุควิกฤตเศรษฐกิจ COVD-19 เจ้าของธุรกิจปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด”
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 16:03 New!
ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ "มาส์กชีทสับปะรด"
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 16:02 New!