.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันศุกร์,พฤศจิกายน 15, 2562 11:15 New!
ประชุมการเตรียมการจัดงาน​ "แพร่เมืองเก่า​ 1191​ ปี"​
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
วันศุกร์,พฤศจิกายน 15, 2562 11:15 New!
ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผลิตผู้ผลิตชุมชนที่ยื่นคำขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันศุกร์,พฤศจิกายน 15, 2562 11:14 New!
ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันศุกร์,พฤศจิกายน 15, 2562 11:12 New!