.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ประกาศ สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานฯ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 16, 2557 24:00
ประกาศ สอบราคาเช่ารถกระบะ สอจ.ประจวบคีรีขันธ์
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 16, 2557 24:00
ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๗
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 16, 2557 24:00
การประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ครั้งที่ ภก ๑๙-๒/๒๕๕๗
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 16, 2557 24:00
ร่วมลงนาม MOU โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าอาหารเอกลักษณ์ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 16, 2557 15:44
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 16, 2557 15:22
ประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการตามนโนบายรัฐบาล
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 16, 2557 14:32
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัด
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 16, 2557 14:13