.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ คุณต้องการติดต่อราชการเรื่องใด คลิกเพื่อดูข้อมูล
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
วันอังคาร,พฤศจิกายน 03, 2558 30:32
ท่านสามารถร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านศูนย์ดำรงธรรม 1567 นำรอยยิ้มสู่ประชาชน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
วันอังคาร,พฤศจิกายน 03, 2558 30:21
ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมปั่นเพื่อพ่อ bike for Dad
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
วันอังคาร,พฤศจิกายน 03, 2558 24:00
ประชุมประจำเดือนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2558
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
วันอังคาร,พฤศจิกายน 03, 2558 24:00
อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่มอบถังบำบัดน้ำเสียกลุ่มอ่าวลึกบาติก
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
วันอังคาร,พฤศจิกายน 03, 2558 24:00
เข้ารับฟังคำชี้แจงในการตรวจอุตสาหกรรมต่อเนื่องในภาคประมง
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันอังคาร,พฤศจิกายน 03, 2558 24:00
"ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2559 "
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันอังคาร,พฤศจิกายน 03, 2558 17:46
พิธีอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จ พระเทพศิรินทราบรมราชินี ประดิษฐานพระบรมราชินยานุสาวรีย์ฯ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
วันอังคาร,พฤศจิกายน 03, 2558 17:10
ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ เพื่อรับฟังการจัดทำแผน พัฒนาอาชีพเกษตรกรฯเพื่อบรรเทาภัยแล้งฯ ตามมติคณะรัฐมนต
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
วันอังคาร,พฤศจิกายน 03, 2558 17:07