.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

เปิดตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ให้เกษตรกรนำผลผลิตออกจำหน่ายโดยตรง
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
วันศุกร์,ตุลาคม 31, 2557 8:59
สอจ.ลำพูนร่วมงานพิธีวางพวงมาลาในวันปิยะมหาราช
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
วันศุกร์,ตุลาคม 31, 2557 8:50
ประกาศ ผลการสอบราคาเช่าเหมารถยนต์บรรทุก (รถกระบะ)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 30, 2557 24:00
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์"
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 30, 2557 24:00
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2558
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 30, 2557 24:00
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาประจำเดือน ตุลาคม 2557
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 30, 2557 24:00