.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน มหกรรม "เทศกาลอาหารชนเผ่าและพื้นถิ่น จังหวัดตาก" Tak Tribal and Local Food Festival 2015
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
วันอังคาร,ตุลาคม 27, 2558 10:00
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์"
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันอังคาร,ตุลาคม 27, 2558 9:54
ออกตรวจสถานที่ผลิต/เก็บตัวอย่างผู้ยื่นขอ (มผช.)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วันอังคาร,ตุลาคม 27, 2558 9:38
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
วันจันทร์,ตุลาคม 26, 2558 20:31
สามพรานโมเดล
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
วันจันทร์,ตุลาคม 26, 2558 20:31
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระปิยมหาราช
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
วันจันทร์,ตุลาคม 26, 2558 20:20
ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายบรรลือ สง่าจิตร)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันจันทร์,ตุลาคม 26, 2558 16:11