.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

พิธีเปิด Makro สาขาสุโขทัย แห่งที่ 74
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 20, 2557 9:40
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 20, 2557 9:24
รายการ "สินค้าดี มผช.เด่น กับ สอจ.ศรีสะเกษ" ในตอน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำเกลี้ยงสาโท
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 20, 2557 9:15
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
วันพุธ,พฤศจิกายน 19, 2557 24:00
โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชน"
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วันพุธ,พฤศจิกายน 19, 2557 24:00
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านยายแพง อ.บางคนที
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วันพุธ,พฤศจิกายน 19, 2557 24:00
พิธีทำบุญเปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิตประจำปี 2557/2558
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
วันพุธ,พฤศจิกายน 19, 2557 24:00
กิจกรรม 5ส. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
วันพุธ,พฤศจิกายน 19, 2557 24:00