.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ประชุมบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันศุกร์,พฤศจิกายน 28, 2557 15:33
ติดประกาศรับฟังความเห็นฯ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
วันศุกร์,พฤศจิกายน 28, 2557 14:24
ร่วมตรวจวัดกลิ่นในพื้นที่ทำงานของโรงงานอุตสาหกรรม
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
วันศุกร์,พฤศจิกายน 28, 2557 14:14
อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุงพบผู้ประกอบการ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
วันศุกร์,พฤศจิกายน 28, 2557 14:04
นายบรรจง สุกรีฑา อุตสาหกรรมจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ้าทอกะเหรี่ยง
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
วันศุกร์,พฤศจิกายน 28, 2557 14:03
การฝึกอบรม "การสร้างแบรนด์เชิงสร้างสรรค์สู่ AEC"
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
วันศุกร์,พฤศจิกายน 28, 2557 13:25
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า OTOP & SMEs งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อพระองค์แสน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วันศุกร์,พฤศจิกายน 28, 2557 11:41