.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

สอจ.อต.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการถ่ายโอนภารกิจ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2557
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
วันศุกร์,สิงหาคม 01, 2557 9:15
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 31, 2557 24:00
การนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรึกษา โครงการ OPOAI ปี 2557 งวดที่ 2
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 31, 2557 16:07
กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 31, 2557 15:25
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 31, 2557 15:12
การประชุมพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลของเสียจากเรือเดินสมุทร
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 31, 2557 14:24
ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและเผยแพร่องค์ความรู้ "งานสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ขั้นรายละเอียด"
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดะยอง
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 31, 2557 13:08
เปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 31, 2557 11:50
โครงการถ่ายโอนภารกิจการกำกับดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
วันพุธ,กรกฏาคม 30, 2557 16:06