.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

กิจกรรมการฝึกอบรมเรื่อง “ฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาการ/กฎหมาย”
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
วันพุธ,กรกฏาคม 30, 2557 15:29
รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
วันพุธ,กรกฏาคม 30, 2557 15:00
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
วันพุธ,กรกฏาคม 30, 2557 14:30
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จัดสัมมนาโครงการถ่ายโอนภารกิจ ดูแลโรงงานตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
วันพุธ,กรกฏาคม 30, 2557 12:02
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
วันพุธ,กรกฏาคม 30, 2557 11:31
โครงการถ่ายโอนภารกิจดูแลโรงงานตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
วันพุธ,กรกฏาคม 30, 2557 11:17