.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 6 กำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2558
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคาร,ธันวาคม 01, 2558 10:42
ร่วมพิธีถวายสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอำนาจเจริญ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
วันอังคาร,ธันวาคม 01, 2558 10:21
การสัมมนาชี้แจงให้ความรู้คสามเข้าใจแนวทางการดำเนินงานในการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวฯ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
วันอังคาร,ธันวาคม 01, 2558 10:05
สมาคมชาวไร่อ้อย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
วันอังคาร,ธันวาคม 01, 2558 10:02
งานเลี้ยงสมาคมชาวไร่อ้อย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
วันอังคาร,ธันวาคม 01, 2558 9:53
กิจกรรม จิบกาแฟ แชร์ความคิด ครั้งที่ 34
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคาร,ธันวาคม 01, 2558 9:32
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
วันอังคาร,ธันวาคม 01, 2558 9:09
ประชุมประจำเดือน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์,พฤศจิกายน 30, 2558 24:00
ประชุมคณะทำงานโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
วันจันทร์,พฤศจิกายน 30, 2558 24:00