.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน" ณ วัดบางแคกลาง อ.อัมพวา
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วันอาทิตย์,ตุลาคม 12, 2557 24:00
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
วันศุกร์,ตุลาคม 10, 2557 15:46
พิธีเปิดงานมัลเบอร์รี่เฟสต์ 2014
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
วันศุกร์,ตุลาคม 10, 2557 15:35
การเข้าตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน ขุดดิน/ดูดทราย ในเขตพื้นที่ อำเภอป่าโมก และอำเภอไชโย
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
วันศุกร์,ตุลาคม 10, 2557 15:04
การเข้าตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน ขุดดิน/ดูดทราย ในเขตพื้นที่ อำเภอป่าโมก และอำเภอไชโย
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
วันศุกร์,ตุลาคม 10, 2557 15:04
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
วันศุกร์,ตุลาคม 10, 2557 15:03