.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
วันอังคาร,กันยายน 16, 2557 9:06
สอจ.นภ.ร่วมงานเกษียณอิสานเหนือ-ใต้
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
วันจันทร์,กันยายน 15, 2557 24:00
สอจ.นภ. ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
วันจันทร์,กันยายน 15, 2557 24:00
งานวันเกษียนอายุข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ อุตกสาหกรรม ประจำปี 2557
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
วันจันทร์,กันยายน 15, 2557 24:00
จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันจันทร์,กันยายน 15, 2557 24:00
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมืองคลัสเตอร์ผ้าบาติก
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
วันจันทร์,กันยายน 15, 2557 24:00