.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 15:37 New!
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 15:37 New!
ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ สส 14-3/2563 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 15:26 New!
ลงพื้นที่และเยี่ยมชมจุดเส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 15:17 New!
พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 15:13 New!
รถปันสุข หยิบแต่พอดี มีเหลือช่วยเติม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 14:51 New!