.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 14:42 New!
การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 14:41 New!
โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 11:35 New!
พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดกำแพงเพชร
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 11:05 New!
ประชุมเชิงปฏิบัติการในหน่วยงานภาครัฐ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 10:26 New!
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 10:03 New!