.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

การฝึกอบรมหลักสูตร การวางแผนบริหารยุทธศาสตร์
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
วันพุธ,พฤศจิกายน 13, 2562 15:55 New!
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
วันพุธ,พฤศจิกายน 13, 2562 15:55 New!
เข้าตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำโรงงานอุตสาหกรรมในพี้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
วันพุธ,พฤศจิกายน 13, 2562 15:53 New!
การประชุมการดำเนินการทบทวนแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2561-2565
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันพุธ,พฤศจิกายน 13, 2562 15:52 New!
โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2562
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
วันพุธ,พฤศจิกายน 13, 2562 15:50 New!
เสวนายามเช้า ครั้งที่ 9
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
วันพุธ,พฤศจิกายน 13, 2562 15:48 New!
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมประจำเดือน หอการค้าจังหวัดกระบี่
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
วันพุธ,พฤศจิกายน 13, 2562 15:47 New!
ประชาสัมพันธ์ ข่าวดี!!! สำหรับผู้ประกอบการ SME นิติบุคคล สำนักงานกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
วันพุธ,พฤศจิกายน 13, 2562 15:45 New!
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันพุธ,พฤศจิกายน 13, 2562 15:45 New!