.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 14, 2562 14:16 New!
ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 14, 2562 14:14 New!
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 14, 2562 14:11 New!
ร่วมสัมมนาเรื่องชี้แจงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ พ.ศ.2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 14, 2562 14:08 New!
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้า ถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 14, 2562 14:02 New!
ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 14, 2562 13:51 New!
ประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 14, 2562 13:46 New!
บรรยายให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการควบคุมคุณภาพสินค้า แก่ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 14, 2562 13:44 New!