.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

การประชุมศูนย์ปฏิบัติการสู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 22/2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 9:09 New!
โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลฯ จำนวน 8 วัด
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 9:03 New!
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
วันศุกร์,กรกฏาคม 03, 2563 9:02 New!
ตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 02, 2563 17:24 New!