.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการสำรวจข้อมูลภาคสนาม
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 02, 2563 16:33 New!
การประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 02, 2563 16:22 New!
จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 2/2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 02, 2563 16:18 New!
ร่วมตรวจประเมินมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยเพื่อรองรับแนวทางปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่จังหวัดนครพนม
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 02, 2563 16:17 New!
เตรียมความพร้อมจัดงาน “โครงการ SME D Service Extra Cash”
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 02, 2563 16:12 New!
เข้าร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน "ตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ คนไทยยิ้มได้"
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 02, 2563 16:07 New!