TOR ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านนักจัดการงานทั่วไป ประจำกลุ่มอำนวยการฯ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มกราคม 26, 2560 17:24


เอกสารแนบ..