TOR จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงๆในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มีนาคม 23, 2560 14:36

หากมีข้อวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆขอให้แจ้งผ่านทาง นายวัชรินทร์ เกาะคู เบอร์โทร 02-202300 ต่อ 3232 , 6230เอกสารแนบ..