ร่าง TOR/TOR


TOR ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อวีดิท้ศน์ การพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มีนาคม 08, 2560 17:36


Tor การประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารอุตสาหกรรม (ครั้งที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 14, 2560 18:38


TOR ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านนักจัดการงานทั่วไป ประจำกลุ่มอำนวยการฯ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มกราคม 26, 2560 17:24


ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเสริมสร้างนวัฒกรรมและองค์ความรู้ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ วันจันทร์,มกราคม 23, 2560 16:38


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน 153 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มกราคม 20, 2560 18:28


Tor ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารอุตสาหกรรม (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มกราคม 18, 2560 14:22


TOR กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,มกราคม 10, 2560 17:29


ข้อกำหนดการจ้างพนักงานขับรถยนต์ประจำ สร.

เขียนโดย สำนักงานรัฐมนตรี เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มกราคม 05, 2560 10:42


TOR การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์ประจำ สร. ปี 2560

เขียนโดย สำนักงานรัฐมนตรี เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ธันวาคม 29, 2559 16:46


ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเสริมสร้างนวัฒกรรมและองค์ความรู้ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ธันวาคม 29, 2559 16:21


Page 10 of 25