ร่าง TOR/TOR


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน 153 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มกราคม 20, 2560 18:28


Tor ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารอุตสาหกรรม (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มกราคม 18, 2560 14:22


TOR กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,มกราคม 10, 2560 17:29


ข้อกำหนดการจ้างพนักงานขับรถยนต์ประจำ สร.

เขียนโดย สำนักงานรัฐมนตรี เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มกราคม 05, 2560 10:42


TOR การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์ประจำ สร. ปี 2560

เขียนโดย สำนักงานรัฐมนตรี เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ธันวาคม 29, 2559 16:46


ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเสริมสร้างนวัฒกรรมและองค์ความรู้ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ธันวาคม 29, 2559 16:21


TOR การจัดทำหนังสือให้ความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทดแทนสารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,ธันวาคม 20, 2559 10:04


TOR การจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,ธันวาคม 16, 2559 17:00


ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและสื่อออนไลน์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,ธันวาคม 16, 2559 16:45


TOR การจ้างดำเนินการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงๆในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ธันวาคม 15, 2559 16:13


Page 10 of 25