ร่าง TOR/TOR


TOR การจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,พฤษภาคม 20, 2557 14:17


ร่าง TOR โครงการศูนย์บริการร่วมของกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา (One Stop Service)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,พฤษภาคม 19, 2557 14:14


ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน การเช่าใช้งานวงจรเครือข่ายสื่อสารความเร็ว ระบบอินทราเน็ต ระบบอินเตอร์เน็ต

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤษภาคม 01, 2557 17:24


ร่างข้อกำหนดการจ้าง โครงการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,เมษายน 18, 2557 9:17


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 102 เครื่อง ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,เมษายน 08, 2557 10:25


ร่าง TOR การเช่าใช้งานวงจรสื่อสารความเร็วสูงระบบอินทราเน็ต และระบบอินทรอเน็ต...

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,เมษายน 01, 2557 8:36


TOR การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 102 เครื่อง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มีนาคม 26, 2557 14:09


ข้อกำหนดขอบเขตงาน การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 25, 2557 13:43


ข้อกำหนดขอบเขตงาน การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กุมภาพันธ์ 24, 2557 11:26


ข้อกำหนดขอบเขตงาน การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,มกราคม 21, 2557 24:00


Page 24 of 25