ร่าง TOR/TOR


ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพิสูจน์ตัวตน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,ธันวาคม 26, 2560 17:44


TORข้อกำหนดขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,ธันวาคม 22, 2560 15:48


ประกาศ เผยแพร่ร่าง TORและราคากลาง ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการงบประมาณและแผนงานยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,ธันวาคม 20, 2560 15:57


ประกาศ เผยแพร่ร่าง TORและราคากลาง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพิสูจน์ตัวตน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,ธันวาคม 19, 2560 11:34


TOR ข้อกำหนดขอบเขตของงาน โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อพิสูจน์ตัวตน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ธันวาคม 07, 2560 16:59


TORข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทำความเย็น (Refrigernt Identifier or Refrigernt Analyzer)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 23, 2560 16:14


TORข้อกำหนดการจ้างดำเนินการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 16, 2560 17:31


TOR ข้อกำหนดการจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กันยายน 07, 2560 15:11


TOR จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กันยายน 04, 2560 18:00


TOR ข้อกำหนดการจ้างดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์ของภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศและภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 25, 2560 14:45


Page 6 of 25