ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563New!

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,กุมภาพันธ์ 14, 2563 19:05


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 31, 2562 13:54


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเชิดชูเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กันยายน 09, 2562 14:05


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสี ขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ 1 เครื่อง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,สิงหาคม 26, 2562 17:48


ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว -ดำ จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 15, 2562 15:23


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำระบบรับรองคุณสมบัติของผู้รวบรวมระบบ(System Integator : SI)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มิถุนายน 24, 2562 17:02


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพ.ศ.2561 (1ตุลาคม2560 - 30 กันยายน2561)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤษภาคม 17, 2562 13:00


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,เมษายน 10, 2562 15:50


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,เมษายน 05, 2562 15:52


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มีนาคม 20, 2562 14:00


Page 1 of 10