ประกาศ สปอ. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,ธันวาคม 24, 2561 13:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 172 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 172 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561เอกสารแนบ..