ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มกราคม 16, 2562 10:13


เอกสารแนบ..