ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 โดยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กุมภาพันธ์ 07, 2562 14:47


เอกสารแนบ..