ประกาศ เรื่องผลการสอบราคาจ้างจัดจุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤศจิกายน 15, 2556 9:08

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องผลการสอบราคาจ้างจัดจุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมเอกสารแนบ..