ประกาศ เรื่องผลการประกวดราคาดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสาร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ประจำปี 2557

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กรกฏาคม 22, 2557 10:09


เอกสารแนบ..