ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 โดยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กุมภาพันธ์ 07, 2562 14:47


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 05, 2562 13:40


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มกราคม 18, 2562 14:14


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มกราคม 16, 2562 10:13


ประกาศ สปอ. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,ธันวาคม 24, 2561 13:00


ประกาศ สปอ. เรื่องประกาศผู้นะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,ธันวาคม 07, 2561 10:06


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,พฤศจิกายน 27, 2561 17:18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สปอ. อาคารเดิม อาคารส่วนต่อเติมและบริเวณโดยรอบอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,พฤศจิกายน 27, 2561 17:04


ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,พฤศจิกายน 06, 2561 14:10


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการวางและพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,กันยายน 26, 2561 16:25


Page 2 of 9