ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กันยายน 18, 2561 14:27


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กันยายน 18, 2561 13:52


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ RICOH เพื่อจัดสรรให้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ด้วยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กันยายน 18, 2561 13:43


ประกาศผลการคัดเลือกการจัดจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มอนุรักษ์โอโซน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 30, 2561 15:51


ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมรณรงค์ลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,สิงหาคม 14, 2561 11:08


ประกาศผลการคัดเลือกการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,สิงหาคม 14, 2561 11:06


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสาธิตและการประชาสัมพันธ์การบริการของศูนย์ ITC ระดับจังหวัดในรูปแบบของ Mobile Kiosk

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,สิงหาคม 07, 2561 15:19


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กรกฏาคม 16, 2561 13:27


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ด้วยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กรกฏาคม 16, 2561 11:20


ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กรกฏาคม 16, 2561 9:18


Page 3 of 9