ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มกราคม 26, 2561 10:28


ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มกราคม 15, 2561 14:19


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 02, 2560 11:07


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำวีดีทัศน์ของภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศและภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 02, 2560 10:59


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กันยายน 21, 2560 16:57


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดทำวารสารอุตสาหกรรม (ฉบับดิจิทัล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กันยายน 21, 2560 14:52


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กันยายน 18, 2560 17:01


ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องตรวจรั่วสารทำความเย็น HFC-32

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 31, 2560 15:18


เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สปอ. อาคารเดิม อาคาร ส่วนต่อเติม และบริเวณโดยรอบอาคาร สปอ. ประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,สิงหาคม 22, 2560 18:13


ประกาศผลคัดเลือกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และหนังสือพิมพ์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,กรกฏาคม 21, 2560 14:41


Page 5 of 9