ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กรกฏาคม 11, 2560 15:34


ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 06, 2560 16:26


ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดทำหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโอโซน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มิถุนายน 29, 2560 11:13


ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มิถุนายน 21, 2560 10:03


ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มิถุนายน 21, 2560 10:01


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักตรวจและประเมินผล เขียนเมื่อ วันอังคาร,มิถุนายน 06, 2560 9:45


ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,พฤษภาคม 01, 2560 17:47


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน ๑๕๓ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มีนาคม 13, 2560 17:47


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารอุตสาหกรรม (ครั้งที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,มีนาคม 07, 2560 18:13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กุมภาพันธ์ 02, 2560 16:45


Page 6 of 9