ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กันยายน 18, 2560 17:01


ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องตรวจรั่วสารทำความเย็น HFC-32

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 31, 2560 15:18


เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สปอ. อาคารเดิม อาคาร ส่วนต่อเติม และบริเวณโดยรอบอาคาร สปอ. ประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,สิงหาคม 22, 2560 18:13


ประกาศผลคัดเลือกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และหนังสือพิมพ์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,กรกฏาคม 21, 2560 14:41


ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กรกฏาคม 11, 2560 15:34


ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 06, 2560 16:26


ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดทำหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโอโซน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มิถุนายน 29, 2560 11:13


ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มิถุนายน 21, 2560 10:03


ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มิถุนายน 21, 2560 10:01


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักตรวจและประเมินผล เขียนเมื่อ วันอังคาร,มิถุนายน 06, 2560 9:45


Page 6 of 10