ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มิถุนายน 21, 2560 10:01


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักตรวจและประเมินผล เขียนเมื่อ วันอังคาร,มิถุนายน 06, 2560 9:45


ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,พฤษภาคม 01, 2560 17:47


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน ๑๕๓ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มีนาคม 13, 2560 17:47


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารอุตสาหกรรม (ครั้งที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,มีนาคม 07, 2560 18:13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กุมภาพันธ์ 02, 2560 16:45


ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาการจ้างดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มกราคม 20, 2560 15:05


ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายนคอมพิวเตอร์ภายใน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มกราคม 05, 2560 14:53


ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อชุดไมโครโฟน และเครื่องควบคุมภาพและเสียง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,ธันวาคม 14, 2559 18:21


ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาการจ้างดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,เมษายน 21, 2559 9:46


Page 6 of 9