ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการวางและพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,กันยายน 26, 2561 16:25


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงพื้นที่บริเวณดาดฟ้า ชั้น 6 อาคาร สปอ. อาคารส่วนต่อเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,กันยายน 26, 2561 11:22


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและสื่อออนไลน์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,กันยายน 26, 2561 11:13


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับ สปอ. สอจ. กรม สาขากรมในภูมิภาค สถาบันเครือข่าย และหน่วยงานในสังกัด อก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กันยายน 20, 2561 15:39


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กันยายน 18, 2561 14:27


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กันยายน 18, 2561 13:52


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ RICOH เพื่อจัดสรรให้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ด้วยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กันยายน 18, 2561 13:43


ประกาศผลการคัดเลือกการจัดจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มอนุรักษ์โอโซน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 30, 2561 15:51


ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมรณรงค์ลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,สิงหาคม 14, 2561 11:08


ประกาศผลการคัดเลือกการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,สิงหาคม 14, 2561 11:06


Page 3 of 9