ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,เมษายน 20, 2558 16:40


เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือผลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม(ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)และหนังสือรายงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม(ฉบับภาษาไทย)ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,เมษายน 08, 2558 15:22


เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ๘๒ เครื่อง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มีนาคม 18, 2558 14:58


ประกาศ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มีนาคม 18, 2558 14:25


ประกาศ เรื่องผลการสอบราคาจ้างทำจุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 03, 2558 14:54


ประกาศ เรื่องผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้ว สปอ.ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มกราคม 15, 2558 12:57


ประกาศ เรื่องผลการประกวดราคาดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสาร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ประจำปี 2557

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กรกฏาคม 22, 2557 10:09


ประกาศ เรื่องผลการประกวดราคาเช่าใช้งานวงจรเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง ระบบอินทราเน็ตและระบบอินทอร์เน็ต สปอ. สอจ. 76 จังหวัด หน่วยงานระดับกรม สาขาของกรมในภูมิภาค สาถบันเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มิถุนายน 20, 2557 10:45


ประกาศ เรื่องผลการสอบราคาจ้างจัดจุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤศจิกายน 15, 2556 9:08


Page 9 of 9