ยกเลิกประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 5 เดือน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มกราคม 06, 2563 18:34


เอกสารแนบ..