ประกาศประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับ สปอ. สอจ. กรม. สาขากรมในภูมิภาค และหน่วยงานในสังกัด อก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มกราคม 16, 2563 13:11


เอกสารแนบ..