ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำระบบรายงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มิถุนายน 04, 2561 15:38


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤษภาคม 31, 2561 18:20


ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาศ 1 และไตรมาส 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤษภาคม 25, 2561 17:16


ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤษภาคม 18, 2561 14:38


ประกาศจัดจ้างการจัดกิจกรรมโอโซนสัญจร และกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤษภาคม 18, 2561 12:14


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤษภาคม 11, 2561 14:03


ประกาศ เรื่องยกเลิกการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤษภาคม 11, 2561 10:27


ประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,พฤษภาคม 09, 2561 16:51


ประกาศ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,พฤษภาคม 09, 2561 16:50


ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 4 คัน ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,พฤษภาคม 02, 2561 14:01


Page 10 of 27