ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มกราคม 29, 2563 15:41


ประกาศประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับ สปอ. สอจ. กรม. สาขากรมในภูมิภาค และหน่วยงานในสังกัด อก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มกราคม 16, 2563 13:11


ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย VoIP - Voice over IP หรือ Voice Gateway ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มกราคม 16, 2563 13:05


ประกาศ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มกราคม 08, 2563 16:25


ยกเลิกประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 5 เดือน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มกราคม 06, 2563 18:34


ประกาศ ยกเลิกโครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มกราคม 03, 2563 17:39


ประกาศ ประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Computing เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการข้อมูลประชาชนและผู้ประกอบการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,ธันวาคม 27, 2562 17:20


ประกาศ ประกวดราคาซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ธันวาคม 26, 2562 18:20


ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 ระยะ 5 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ธันวาคม 26, 2562 10:05


ประกาศ สปอ. เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,ธันวาคม 20, 2562 17:35


Page 2 of 27