ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ เรื่องยกเลิกการสอบราคาการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,กุมภาพันธ์ 28, 2557 12:21


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ปอ/2557 การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 25, 2557 13:47


ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 04, 2557 14:06


ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 04, 2557 14:03


เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการ OPOAI

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,มกราคม 28, 2557 24:00


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,ธันวาคม 17, 2556 24:00


ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,พฤศจิกายน 11, 2556 24:00


ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,พฤศจิกายน 04, 2556 24:00


ประกวด เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 4 คัน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันเสาร์,ตุลาคม 19, 2556 24:00


ประกาศ เรื่องการจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันเสาร์,ตุลาคม 19, 2556 24:00


Page 26 of 27