ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการพัฒนาเว็ปไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤศจิกายน 29, 2562 15:28


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็ปไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธี e-bidding

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤศจิกายน 29, 2562 15:16


เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,พฤศจิกายน 26, 2562 16:59


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,พฤศจิกายน 26, 2562 16:44


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่อง ประ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 14, 2562 18:33


ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดากรสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่องประจำปีงบประมาณ 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,ตุลาคม 30, 2562 18:10


ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,กันยายน 13, 2562 16:47


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,กันยายน 13, 2562 16:06


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,สิงหาคม 26, 2562 16:49


ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 22, 2562 15:54


Page 3 of 27