ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเชิดชูเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 16, 2562 16:15


ยกเลิกประกาศจ้างทีปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม(เจ้าหน้าที่)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 09, 2562 14:03


จัดซื้อครุภัณฑ์จากงบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 02, 2562 16:36


ประกาศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม (เจ้าหน้าที่)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กรกฏาคม 22, 2562 17:44


ประกาศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฎิบัติการดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2563-2565

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กรกฏาคม 22, 2562 17:41


ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว -ดำ จำนวน 13 เครื่อง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 11, 2562 17:59


ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มิถุนายน 24, 2562 17:14


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร สี-ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,เมษายน 30, 2562 16:45


ประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบรับรองคุณสมบัติของผู้รวบรวมระบบ (System Integrator SI)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,เมษายน 24, 2562 16:29


วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (เม.ย. - ก.ย.61)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,เมษายน 22, 2562 14:42


Page 4 of 27