ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,กันยายน 13, 2562 16:47


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,กันยายน 13, 2562 16:06


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,สิงหาคม 26, 2562 16:49


ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 22, 2562 15:54


ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเชิดชูเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 16, 2562 16:15


ยกเลิกประกาศจ้างทีปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม(เจ้าหน้าที่)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 09, 2562 14:03


จัดซื้อครุภัณฑ์จากงบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 02, 2562 16:36


ประกาศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม (เจ้าหน้าที่)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กรกฏาคม 22, 2562 17:44


ประกาศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฎิบัติการดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2563-2565

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กรกฏาคม 22, 2562 17:41


ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว -ดำ จำนวน 13 เครื่อง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 11, 2562 17:59


Page 4 of 27