ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มิถุนายน 24, 2562 17:14


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร สี-ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,เมษายน 30, 2562 16:45


ประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบรับรองคุณสมบัติของผู้รวบรวมระบบ (System Integrator SI)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,เมษายน 24, 2562 16:29


วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (เม.ย. - ก.ย.61)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,เมษายน 22, 2562 14:42


บันทึกวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (เม.ย. - ก.ย.61)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,เมษายน 22, 2562 14:39


ประกาศ สปอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ และเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,เมษายน 17, 2562 14:35


รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2561)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,เมษายน 01, 2562 9:00


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มีนาคม 27, 2562 10:25


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มีนาคม 27, 2562 10:21


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ และเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มีนาคม 14, 2562 8:58


Page 5 of 27