ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ สปอ. เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กรกฏาคม 23, 2561 16:51


ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มอนุรักษ์โอโซน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กรกฏาคม 17, 2561 10:39


ประกาศ สปอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบรายงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,กรกฏาคม 06, 2561 13:50


ประกาศจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 05, 2561 13:57


ประกาศจัดจ้างการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กรกฏาคม 03, 2561 15:19


ประกาศ สปอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กรกฏาคม 03, 2561 8:56


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสาธิตและการประชาสัมพันธ์การบริการของศูนย์ ITC ระดับจังหวัดในรูปแบบของ Mobile Kiosk ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กรกฏาคม 02, 2561 9:34


ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มิถุนายน 22, 2561 13:03


ประกาศจัดจ้างทำหนังสือการ์ตูนให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มิถุนายน 22, 2561 12:58


ประกาศยกเลิกการจัดจ้างการจัดกิจกรรมโอโซนสัญจร และวันโอโซนสากล ประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มิถุนายน 20, 2561 14:43


Page 9 of 27