พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรนักบริหารอุตสาหกรรมระดับสูง รุ่นที่ 20

สำนักบริหารกลาง วันศุกร์,มีนาคม 15, 2562 14:32

วันนี้ (15 มีนาคม 2562)  นายสุรพล  ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรนักบริหารอุตสาหกรรมระดับสูง รุ่นที่ 20 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายใบน้อย สุวรรณชาตรี หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี นางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง และนางสาวสุนีย์  โสภณ ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องจรัสเมือง โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์