รองปลัดสุรพล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อมรับเข็มพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักบริหารกลาง วันศุกร์,มีนาคม 15, 2562 14:40

วันนี้ (15 มีนาคม 2562) เวลา 8.00 น  นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อมรับเข็มพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการและทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มจพ. เทคโนนิทัศน์น้อมเกล้า "60 ปีแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ