กพร. แจงกรณีเหมืองทองคำ ยังไม่มีการตัดสินชี้ขาด ย้ำไม่มีการยึดที่ดินชาวบ้านให้นายทุนทำเหมือง

สำนักบริหารกลาง วันอังคาร,พฤษภาคม 14, 2562 13:45