สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีส่วนกลาง ประจำปี 2562 

สำนักบริหารกลาง วันพุธ,มิถุนายน 12, 2562 19:26

วันนี้ (12 มิถุนายน 2562) นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกองต่างๆ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีส่วนกลาง ประจำปี 2562 สำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันปิงปอง ประเภท ชายคู่ หญิงคู่ คู่ผสม ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สปอ.