การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

วันศุกร์,สิงหาคม 10, 2561 10:02

#ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่มีผลกระทบสูง ... ต้องจัดทำแนวพื้นที่กันชนการทำเหมือง และข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน เพื่อคุ้มครองสุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชน