สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เดินหน้าแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ด้วยมาตรการส่งเสริมตัดอ้อยสดเต็มสูบ สู่เป้าหมายอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 20% ในฤดูการผลิต 2563/2564

วันอังคาร,สิงหาคม 04, 2563 10:21

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เดินหน้าแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ด้วยมาตรการส่งเสริมตัดอ้อยสดเต็มสูบ สู่เป้าหมายอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 20% ในฤดูการผลิต 2563/2564 ส่ง 3 มาตรการเข้มลดอ้อยไฟไหม้ ดังนี้

1. ลดอ้อยไฟไหม้เหลือ 20% ด้วยมาตรการส่งเสริมให้ราคาอ้อยสดสูงกว่าอ้อยไฟไหม้

2. จัดหาเครื่องสางใบอ้อย ให้กับชาวไร่อ้อยสมาชิกกลุ่มเรียนรู้พัฒนาด้านอ้อยยืม

3. ในกรณีที่มีนโยบายให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐ จะให้สิทธิเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเท่านั้น