สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 08, 2563 10:00

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ