กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนการส่งความสุขปีใหม่ ด้วยสินค้าเอสเอ็มอีและ OTOP และผลไม้ไทย

วันอาทิตย์,ธันวาคม 13, 2563 12:17

กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนการส่งความสุขปีใหม่ ด้วยสินค้าเอสเอ็มอีและ OTOP  และผลไม้ไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  ส่งเสริมสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเกษตรกรไทยให้มีช่องทางการตลาด มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่ชุมชนทั่วประเทศ